Tập đoàn Hengan Trung Quốc bắt đầu khởi động PM29 do Baotuo cung cấp

04-01-2022

Tập đoàn Hengan Trung Quốc bắt đầu khởi động PM29 do Baotuo cung cấp

 

Vào ngày 26 tháng 12, công ty con của Tập đoàn Hengan Trung Quốc ở Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến đã bắt đầu khởi động PM29, do Baotuo cung cấp. Máy hút mô trước đây có tốc độ thiết kế 1.000m / phút và chiều rộng 2.860mm. Nó chủ yếu sản xuất cuộn giấy cha mẹ thấm hút cao cấp.


Vui lòng tham khảo liên kết từ: Tin tức về ngành sản phẩm vệ sinh và khăn giấy của Trung Quốc Tháng 12 năm 2021https: //flbook.com.cn/c/GHwXLHrapN

paper machine


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật